مطالعه الگوی روندها، حمایت و مقاومت

در تحلیل تکنیکال، حمایت و مقاومت نشان دهنده نقطه حساسی است که در آن نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند. سایر نکات کلیدی TA، مانند الگوهای قیمت، بر اساس نقاط حمایت و مقاومت هستند.

خط پشتیبانی به سطحی اشاره دارد که فراتر از آن قیمت سهام (یا جفت ارز) خریداران پیدا می کند و شانس آن (امنیت) کاهش نمی یابد. بنابراین، نشان‌دهنده سطح قیمتی است که در آن مقدار کافی تقاضا وجود دارد.

به طور مشابه، یک خط مقاومت به سطحی اشاره دارد که فراتر از آن قیمت سهام (یا جفت ارز) فروشندگانی پیدا می کند و شانس آن (اوراق) افزایش نمی یابد. این نقطه قیمتی را نشان می دهد که در آن مقدار عرضه کافی برای توقف و احتمالاً برای مدتی تغییر روند صعودی وجود دارد.

انواع روندها

در بازار فارکس، روندها نشان دهنده میانگین نرخ تغییر قیمت در طول زمان است. روندها در همه بازارها (Equity، FX یا کالا) و در تمام بازه های زمانی (دقیقه تا چند سال) وجود دارد. روند یکی از مهمترین جنبه هایی است که معامله گران باید آن را درک کنند. معامله گران باید تحلیل کنند که بازار یا اوراق بهادار (سهام، جفت ارز) به کدام سمت حرکت می کند و باید بر اساس آن موضع بگیرند.

در زیر انواع مختلف روندها در بازار فارکس وجود دارد –

  • روندهای جانبی (محدوده محدوده)
  • روند صعودی (پایین ترین سطح)
  • روند نزولی (بالاهای پایین تر)

روندهای جانبی

روندهای جانبی نشان می دهد که حرکت ارز بین سطوح حمایت و مقاومت محدود است. معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازار حس جهت‌گیری نداشته باشد و بیشتر اوقات فقط در این محدوده تثبیت می‌شود.

برای تشخیص اینکه آیا این روند یک روند جانبی است، معامله گران اغلب خطوط افقی را با بالا و پایین های قیمت ترسیم می کنند که سپس سطوح مقاومت و حمایت را تشکیل می دهند. واضح است که فعالان بازار مطمئن نیستند که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد و نرخ تغییر قیمت اندک یا بدون تغییر قیمت خواهد بود.

سطح مقاومت

روند صعودی

یک روند صعودی نشان می دهد که بازار در جهت صعودی حرکت می کند و بازاری صعودی ایجاد می کند. این نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها اغلب با دوره‌های میانی تثبیت یا حرکت (حرکت نزولی کوچک) در برابر روند اصلی (غلظ) است.

روند صعودی ادامه می یابد تا زمانی که در نمودارها مقداری تفکیک ایجاد شود (پایین آمدن به زیر برخی از مناطق اصلی پشتیبانی). اگر روند بازار صعودی است، باید در گرفتن موقعیت کوتاه (در برابر روند کلی بازار) در برخی اصلاحات جزئی در بازار محتاط باشیم.

Uptrend Signifies

روش دیگری برای تعیین روند صعودی قیمت بازار یا ارز در زیر نشان داده شده است –

روند صعودی

بالاتر از امواج اولیه، جفت ارز (USD/INR) را در جهت روند گسترده تر (حرکت به سمت بالا) حرکت می دهند، و امواج ثانویه به عنوان فازهای اصلاحی (اصلاح جزئی در واحد پول، رو به پایین) امواج اولیه (به سمت بالا) عمل می کنند. .

روند نزولی

یک روند نزولی در بازار فارکس با کاهش قیمت در جفت ارز (USD/INR)، با نوسان اندک به سمت بالا برای یک دوره تثبیت در برابر روند غالب (روند نزولی) مشخص می‌شود. برخلاف روند صعودی، روند نزولی منجر به نرخ منفی تغییر قیمت در طول زمان می شود. در نمودار، حرکات قیمت که نشان دهنده یک روند نزولی است، دنباله ای از قله های پایین تر و پایین ترین سطح ها را تشکیل می دهد.

از آنجایی که ارز همیشه به صورت جفتی معامله می شود، روند نزولی در بازار فارکس مانند سایر بازارهای مالی تحت تأثیر قرار نمی گیرد. در صورت روند نزولی یک جفت ارز (USD/INR)، کاهش قیمت USD جای خود را به افزایش قیمت INR می دهد. این بدان معناست که چیزی همیشه در حال افزایش است، حتی در زمان‌های روند نزولی مالی یا اقتصادی.

Downward Trend

روش دیگری برای نگاه کردن به شکل روند نزولی به صورت موج اولیه (روند اصلی) و ثانویه (اصلاح جزئی) است، همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

شکل روند نزولی

درصد مجدد

یک اصلاح یک موج ثانویه (معکوس موقت) در جهت ارزی است که خلاف موج اولیه (روند اصلی) است.

مانند همه بازارهای مالی دیگر، بازار ارز نیز مستقیماً به سمت بالا یا پایین حرکت نمی کند، حتی در بازار پر روند (بازار روند صعودی یا نزولی). معامله‌گران در جستجوی هدف قیمت، به‌شدت چند درصد اصلاحات را تماشا می‌کنند.

میزان عقب‌نشینی قیمت‌ها پس از بالاتر به بالا (یا بالاتر به پایین) را می‌توان با استفاده از تکنیکی به نام «درصد اصلاح» اندازه‌گیری کرد. این درصد درصدی را که قیمت‌ها “بازگشت” شده است، اندازه‌گیری می‌کند.

به عنوان مثال، اگر قیمت سهام از پایین ترین سطح یک ساله INR 50 به بالاترین قیمت اخیر 100 حرکت کند و سپس به 75 INR برگردد، این حرکت رو به عقب قیمت ها از 100 INR به 75 INR (25 INR) 50 کاهش یافته است. ٪ از حرکت قبلی از 50 INR به 100 INR (100٪ سفر به سمت بالا).

Percentage Retracement

اصلاح درصد برای تحلیلگران فنی استراتژیک است زیرا بر این اساس آنها سطوح قیمتی را تعیین می کنند که در آن قیمت ها معکوس می شوند و پس از آن به سمت بالا ادامه می یابند. در طول هر بازار قوی گاو نر یا خرس، قیمت ها اغلب از 33٪ به 66٪ از حرکت اصلی کاهش می یابد. افزایش بیش از 66٪ تقریباً به معنای پایان بازار صعودی است.

خط روند

اصل اساسی تحلیل تکنیکال این است که می‌توانیم روندهای آتی و تا حدودی مدت آن روند (بالا یا نزولی) را شناسایی کنیم. در طول یک بازار صعودی، ما یک سری از اوج ها (موج های صعودی یا اولیه) و کم های اصلاحی (موج نزولی یا ثانویه) و در یک بازار نزولی، نوسانات نزولی کمتر (موج اولیه) و اوج های اصلاحی (موج ثانویه) را می بینیم.

ترسیم صحیح خطوط روند، گسترش مشروع شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و ایجاد فرصت‌هایی برای باز کردن و بستن موقعیت‌ها است.

خطوط روند در زاویه بالاتر یا پایین تر از قیمت ترسیم می شوند.

تحلیل فنی

نمودار بالا خط روند را با روندهای نزولی و صعودی برای یک جفت ارز EUR/USD نشان می دهد. علاوه بر این، می توانیم موارد زیر را در نمودار −

انجام دهیم

  • سه نوسان اوج در روند نزولی
  • سه نوسان پایین در روند صعودی.

بنابراین، هنگام ترسیم خطوط روند در یک روند نزولی، آنها را بالاتر از قیمت و هنگام ترسیم خطوط روند در یک روند صعودی، آنها را به زیر قیمت می کشیم.

در طول یک روند نزولی، این نقطه اوج است و در روند صعودی، این نقطه پایین است که یک خط روند را تعیین می کند.

برای تأیید، حداقل به سه نوسان اوج یا سه نوسان پایین نیاز داریم تا یک خط روند در هر جهت (روند صعودی یا نزولی) ترسیم کنیم. هر چه تعداد دفعاتی که قیمت یک خط روند را لمس کند، قابل قبول تر است، زیرا معامله گران بیشتری از آن برای سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند.

سطوح بالاتر مقاومت

سطوح پشتیبانی و مقاومت در روند صعودی

به طور مشابه در یک روند نزولی، بازار اوراق بهادار (جفت ارز یا دارایی) به پایین‌ترین حد خود می‌رسد و در نتیجه به زیر سطوح پشتیبانی چندگانه می‌رود. اگر امنیت/بازار روند نزولی داشته باشد و به پایین‌ترین حد خود برسد، یافتن سطوح پشتیبانی دقیق ممکن نیست (تنها راه رفتن با سطوح اصلاحی است.)

سطوح پشتیبانی و مقاومت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *